Одбрана магистарске тезе (Драгана Богдановић Марковић)

Обавештавам Вас да су се стекли услови за јавну одбрану магистарске тезе дипл. фармацеута Драгане Богдановић Марковић, под насловом:

„Природне козметичке емулзије на бази хидроксистеарил алкохола и хидроксистеарил глукозида: процена структуре, стабилности и ин виво ефеката на кожи“.

Јавна одбрана је заказана за понедељак 15.09.2014. године у 15,30 часова у библиотеци Катедре за фармацеутску технологију и козметологију, соба 307, кула Б, на Универзитету у Београду -Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Снежана Савић, ванредни професор, ментор,  Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Проф.др Гордана Вулета, редовни професор, члан,  Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  3. Проф.др Соња Весић, члан, Универзитет у Београду - Медицински факултет