Одбрана докторске дисертације (Светлана Миловановић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат дипл. фарм. Светлана Миловановић јавно бранити докторску дисертацију под насловом:

Хемометријски приступ у испитивању моксонидина, његових нечистоћа и потенцијалних деградационих производа применом методе течне хроматографије и масене спектрометрије“.

Јавна одбрана је заказана за уторак 09.09.2014. године у 11,00 часова у Свечаној сали на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Мира Зечевић, редовни професор, ментор,  Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет 
  2. Проф.др Љиљана Живановић, редовни професор у пензији, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  3. Доц.др Биљана Оташевић, доцент, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет