Симпозијум “Стање и перспективе фармацеутског и медицинског отпада“

Симпозијум “Стање и перспективе фармацеутског и медицинског отпада“ има за циљ да обезбеди форум за презентације и дискусију научних и техничких иновација у збрињавању опасног отпада, заштиту здравља људи, животне средине од штетног дејства отпада уз финансијски исплативо руковање и одлагање отпада. Симпозијум ће сагледати стање веома значајне и актуелне проблематике управљања фармацеутским и медицинским опасним отпадом у Републици Србији, имплементацију законске регулативе и стандарда ЕУ. 
Научно стручни скуп треба да допринесе јачању еколошке свести грађана, промоцији еколошких вредности и успостављању системских решења управљања отпадом.

Симпозијум се одржава 22. и 23. септембра 2014. на Палићу и акредитован је од стране Здравственог савета Р. Србије под бројем Б-177/14.

Програм симпозијума можете преузети овде.

Образац за пријаву учешћа можете преузети овде.