VI Конгрес фармацеута Србије са међународним учешћем-предконгресни курсеви

У оквиру научног програма ВИ конгреса фармацеута Србије са међународним учешћем, акредитована су и 4 предконгресна курса. Више информација о курсевима можете наћи овде.