Одбрана докторске дисертације (Александра Конић-Ристић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат мр сц Александра Конић – Ристић јавно бранити докторску дисертацију под насловом „Утицај биљних полифенола на активацију тромбоцита и њихову агрегацију са ћелијама ендотела, крвним и малигним ћелијама“.

Јавна одбрана је заказана за уторак 16.07.2013. године у 12,00 часова у Амфитеатру 2 на Универзитету у Београду – Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др сц Иван Станковић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  2. Проф. др сц Иванка Милетић, професор емеритус, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  3. Др сц Катарина Шавикин, научни саветник, Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“, Београд
  4. Др сц Марија Глибетић, научни саветник, Универзитет у Београду – Институт за медицинска истраживања, Београд
  5. Др сц Татјана Срдић – Рајић, виши научни сарадник, Институт за онкологију и радиологију Србије, Београд