Одбрана докторске дисертације (Емил Јаковљевић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат дипл. фармацеут Емил Јаковљевић јавно бранити докторску дисертацију под насловом:

„Проспективна студија употребе антибиотика и стања бактеријске резистенције код хоспитализоване деце“.

Јавна одбрана је заказана за четвртак 10.07.2014. године у 16,00 часова у Свечаној сали на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

1. Проф. др Ненад Угрешић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет

2. Проф. др Георгиос Константинидис, ментор, редовни професор, Универзитет у Новом Саду - Медицински факултет

3. Проф. др Слободан Јанковић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу - Медицински факултет