Конгрес медицинске биохемије и лабораторијске медицине и 10-и ЕФЛМ симпосиум

У Београду се од 9–13. септембра 2014. године одржава XIX Конгрес медицинске биохемије и лабораторијске медицине са међународним учешћем, у организацији Друштва меди -цинских биохемичара Србије, Фармацеутског факултета Универ зи -тета у Београду и Центра за медицинску биохемију Клиничког центра Србије. Конгрес се одржава под покро витељством Међународне федерације за клиничку хемију и лабораторијску медицину – IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine), Европске федерације за клиничку хемију и лабораторијску медицину – EFLM (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) и Балканске клиничко лабораторијске федерације – BCLF (Balkan Clinical Laboratory Federation), као и Министарства просвете и науке и Министарства здравља Републике Србије. Програм догађаја: преузми програм

Више информација можете пронаћи на званичној презентацији организатора: www.dmbj.org.rs