Одбрана докторске дисертације (Драгана Божић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат, мр сц. др мед. Драгана Божић јавно бранити докторску дисертацију под насловом:

„Антимикробна активност халкона и in vitro утицај на физиолошко – биохемијске карактеристике и експресију фактора вируленције метицилин-резистентних сојева Staphylococcus aureus“.

Јавна одбрана је заказана за четвртак 05.06.2014. године у 10,00 часова у Амфитеатру 2 на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Марина Миленковић, ментор, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Др Лазар Ранин, редовни професор, Универзитет у Београду-Медицински факултет
  3. Др Ивана Ћирковић, доцент, Универзитет у Београду - Медицински факултет