Одбрана докторске дисертације (Александар Обрадовић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат, доктор медицине Александар Обрадовић јавно бранити докторску дисертацију под насловом:

„Периферни калцијумски канали Т-типа и ГАБА (А) рецептори као циљна места дејства лекова у терапији неуропатског бола“

Јавна одбрана је заказана за понедељак 26.05.2014. године у 15,00 часова у Свечаној сали

на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Мирослав Савић, ванредни професор, ментор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Проф. др Ненад Угрешић, редовни професор, Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет
  3. Др Соња Вучковић, редовни професор, Универзитет у Београду - Медицински факултет