Одбрана докторске дисертације (Татјана Водник)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат прим. мр сци Татјана Водник јавно бранити докторску дисертацију под насловом:

„Значај преоперативног и постоперативног одређивања биомаркера сепсе за дијагнозу и прогнозу интраабдоминалних инфекција“.

Јавна одбрана је заказана за петак 09.05.2014. године у 10,30 часова у Амфитеатру 4
на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Нада Мајкић - Сингх, редовни професор у пензији, ментор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Проф. др Светлана Игњатовић, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  3. Доц. др Ненад Иванчевић, доцент, Универзитет у Београду - Медицински факултет