Одбрана докторске дисертације (Александра Стојковић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат дипл.фармацеут Александра Стојковић јавно бранити докторску дисертацију под насловом:

„Биофармацеутска карактеризација интеракције ципрофлоксацина и јона метала“.

Јавна одбрана је заказана за четвртак 20.02.2014. године у 12,00 часова у Свечаној сали, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Јелена Паројчић, ванредни професор, ментор,  Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Проф. др Зорица Ђурић, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет 
  3. Др Owen I Corrigan, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Trinity College, University of Dublin