Одбрана докторске дисертације (Ана Нинић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат дипл.фармацеут Ана Нинић јавно бранити докторску дисертацију под насловом:

„Генска експресија ензима антиоксидативне заштите у ткивима пацова и хуманој крви: утицај спољних фактора и корелација са биохемијским маркерима оксидативног стреса“.

Јавна одбрана је заказана за четвртак 20.02.2014. године у 13,15 часова у Амфитеатру 3 на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу: 

  1. Проф. др Весна Спасојевић - Калимановска, редовни професор, ментор,  Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Проф. др Славица Спасиц, редовни професор у пензији, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  3. Проф. др Наташа Богавац - Станојевић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  4. Проф. др Јелена Котур - Стевуљевић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  5. Др Гордана Јоксић, научни саветник, Универзитет у Београду - Институт за нуклеарне науке "Винча"