Одбрана докторске дисертације (Соња Вучен)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат дипл. фармацеут Соња Вучен јавно бранити докторску дисертацију под насловом:

„Формулација и карактеризација растворљивих микроигала за контролисану трансдермалну испоруку кетопрофена инкапсулираног у полимерне наночестице“.

Јавна одбрана је заказана за понедељак 23.12.2013. године у 12,00 часова у Свечаној сали на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Гордана Вулета, редовни професор, ментор,  Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Проф. др Ненад Игњатовић, научни саветник, Институт техничких наука Српске академије наука и уметности, Београд 
  3. Проф. др Јела Милић, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  4. Проф. др Снежана Савић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  5. Проф. др Слободан Петровић, редовни професор, Универзитет у Београду - Технолошко металуршки факултет