Одбрана докторске дисертације (Лидија Мемон)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат мр Лидија Мемон јавно бранити докторску дисертацију под насловом:

„Значај одредјивања симетричног диметил-Л-аргинина и Н-терминалног фрагмента натриуретског пропептида Б типа код болесника са хроничном бубрежном инсуфицијенцијом и трансплантираним бубрегом“.

Јавна одбрана је заказана за понедељак 23.12.2013. године у 12,15 часова у Амфитеатру А3 на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу: 

  1. Проф. др Весна Спасојевић Калимановска, редовни професор, ментор,  Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Проф. др Наташа Богавац Станојевић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  3. Проф. др Сања Симић Огризовић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Медицински факултет