Одбрана докторске дисертације (Ивана Пантелић)

Обавештавамо научну и стручну јавност, да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације дипл. фармацеута Иване Пантелић, под насловом:

"Дермална расположивост лекова са антиинфламаторним деловањем из подлога са шећерним емулгатором: компаративна примена метода ин витро / ин виво карактеризације"

Јавна одбрана је заказана за четвртак 05.12.2013. године у 15,00 часова у Свечаној сали на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

 

  1. Проф. др Снежана Савић, ванредни професор, ментор,  Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Проф. др Јела Милић, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  3. Проф. др Гордана Вулета, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  4. Проф. др Ролф Даниелс, редовни професор, Еберхард Карлс Универзитет, Тибинген, Немачка
  5. Проф. др Соња Весић, редовни професор, Универзитет у Београду - Медицински факултет