Oдбрана докторске дисертације (Ана Мицов)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат дипл.фармацеут Ана Мицов јавно бранити докторску дисертацију под насловом: „Антиноцицептивни ефекат, механизам дејства и интеракције леветирацетама у моделима соматског, висцералног и неуропатског бола“.

Јавна одбрана је заказана за петак 22.11.2013. године у 12,00 часова у Свечаној сали на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Радица Степановић-Петровић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет
  2. Доц.др Маја Томић, доцент, Универзитет у Београду -Фармацеутски факултет
  3. Проф.др Ненад Угрешић, редовни професор, Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет
  4. Проф.др Соња Вучковић, редовни професор, Универзитет у Београду-Медицински факултет
  5. Доц.др Мирјана Миловановић, доцент, Универзитет у Београду-Факултет ветеринарске медицине