Oдбрана докторске дисертације (Марина Одаловић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат дипл.фармацеут Марина Одаловић јавно бранити докторску дисертацију под насловом: „Анализа утицаја животног стила, социо-економских фактора и здравственог стања испитаница на употребу лекова у трудноћи“.

Јавна одбрана је заказана за четвртак 21.11.2013. године у 12,00 часова у Амфитеатру број 4 на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Љиљана Тасић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет
  2. Доц.др Сандра Везмар Ковачевић, доцент, ментор, Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет
  3. Проф.др Катарина Илић, ванредни професор, Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет
  4. Доц. др Душанка Крајновић, доцент, Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет
  5. Проф.др Ана Сабо,редовни професор, Универзитет у Новом Саду-Медицински факултет