Одбрана докторске дисертације (Горана Веиновић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат дипл.фармацеут Горана Веиновић јавно бранити докторску дисертацију под насловом: „Утицај услова култивисања на раст, размножавање, преживљавање и морфолошке одлике врста Боррелиа афзелии, Боррелиа гаринии и Боррелиа бургдорфери сенсу стрицто“.

Јавна одбрана је заказана за среду 13.11.2013. године у 13,00 часова у Свечаној сали на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Јелена Антић - Станковић, ванредни професор, ментор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Проф. др Ева Ружић - Сабљић, ванредни професор, ментор, Универзитет у Љубљани - Медицински факултет
  3. Проф. др Марина Миленковић, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  4. Проф. др Биљана Божић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Биолошки факултет
  5. Проф. др Радован Чеканац, ванредни професор, Универзитет одбране у Београду - Медицински факултет ВМА, Београд