Одбрана докторске дисертације (Тијана Ракић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат дипл. фарм. Тијана Ракић јавно бранити докторску дисертацију под насловом „Хемометријско унапредјење развоја метода течне хроматографије кроз математичко моделовање и нове функције хроматографског одговора“

Јавна одбрана је заказана за четвртак 24.10.2013. године у 12,15 часова у Амфитеатру 4 на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Доц. др Биљана Стојановић, доцент, ментор,  Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Проф. др Дарко Ивановић, редовни професор у пензији, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  3. Доц. др Зорица Станимировић, доцент, Универзитет у Београду - Математички факултет