Одбрана докторске дисертације (Марија Милић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат дипл. фармацеут Марија Милић јавно бранити докторску дисертацију под насловом Утицај супстанци селективних за поједине подтипове бензодиазепинског места везивања ГАБАА рецептора на понашање пацова у Морисовом воденом лавиринту.

Јавна одбрана је заказана за петак 18.10.2013. године у 10,00 часова у Свечаној сали на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Мирослав Савић, ванредни професор, ментор,  Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Проф. др Ненад Угрешић, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  3. Проф. др Дубравко Бокоњић, редовни професор, Универзитет одбране у Београду - Медицински факултет Војномедицинске академије