Одбрана докторске дисертације (Ивана Алексић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат дипл. фармацеут Ивана Алексић јавно бранити докторску дисертацију под насловом Утицај фактора формулације и процесних параметара на карактеристике гранулата добијених поступком топљења у уредјају типа флуидизирајућег система.

Јавна одбрана је заказана за четвртак 17.10.2013. године у 12,15 часова у Амфитеатру број 4 на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Јелена Паројчић, ванредни професор, ментор,  Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Проф. др Светлана Ибрић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  3. Проф. др Станко Срчић, редовни професор, Универзитет у Љубљани - Фармацеутски факултет