Одбрана докторске дисертације - Милена Вељковић

Обавештавамо стручну и научну јавност да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације дипл. фармацеута – медицинског биохемичара Милене Вељковић под насловом:

Ниво анти-ВИП/гп 120 антитела код активних спортиста, пацијената са малигним болестима и пацијената са ХИВ инфекцијом.

Јавна одбрана је заказана за петак 11.10.2013. године у 12,00 часова у Свечаној сали на Универзитету у Београду – Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

1. Проф. др Виолета Допсај, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет 
2. Проф. др Невена Арсновић – Ранин, редовни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет 
3. Проф. др Ђорђе Јевтовић, редовни професор, Универзитет у Београду – Медицински факултет