Одбрана докторске дисертације (Вишња Поповић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат дипл. фармацеут Вишња Поповић јавно бранити докторску дисертацију под насловом Анализа секундарних метаболита и испитивање фармаколошке активности одабраних врста рода Laserpitium L. (Apiaceae).
Јавна одбрана је заказана за понедељак 30.09.2013. године у 16,30 часова у Амфитеатру 3 на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Силвана Петровић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Проф. др Радица Степановић-Петровић, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  3. Проф. др Марина Миленковић, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  4. Др сц. Марјан Никетић, виши научни сарадник, Природњачки музеј, Београд
  5. Др сц. Arne Heyerick, научни сарадник, Факултет фармацеутских наука, Универзитет у Генту, Белгија (Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ghent University, Belgium).