Одбрана докторске дисертације (Срђан Јоксимовић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат дипл. фармацеут Срдјан Јоксимовић јавно бранити докторску дисертацију под насловом Значај модулације појединих подтипова бензодиазепинског места везивања ГАБАА рецептора за испољавање бихевиоралних ефеката бензодиазепина.

Јавна одбрана је заказана за понедељак 30.09.2013. године у 15,00 часова у Свечаној сали на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Мирослав Савић, ванредни професор, ментор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Проф. др Ненад Угрешић, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  3. Проф. др Дубравко Бокоњић, редовни професор, Универзитет одбране у Београду - Медицински факултет Војномедицинске академије