Одбрана докторске дисертације (Дубравка Биговић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат дипл. фармацеут Дубравка Биговић јавно бранити докторску дисертацију под насловом Карактеризација сувих екстраката цвасти смиља, Helichrysum plicatum DC. и испитивање њихове антиоксидативне, цитотоксичне, спазмолитичке и антимикробне активности.

Јавна одбрана је заказана за суботу 28.09.2013. године у 12,00 часова у Амфитеатру 3 на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Зорица Ђурић, редовни професор, ментор,  Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Др Небојша Менковић, научни саветник, ментор, Институт за проучавање лековитог биља “Др Јосиф Панчић”, Београд
  3. Др Катарина Шавикин, научни саветник, Институт за проучавање лековитог биља “Др Јосиф Панчић”, Београд
  4. Др Татјана Станојковић, научни сарадник, Институт за онкологију и радиологију Србије, Београд
  5. Проф. др Сузана Бранковић, ванредни професор, Универзитет у Нишу - Медицински факултет