Одбрана докторске дисертације (Снежана Јовичић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат дипл. фармацеут – мед. биохемичар Снежана Јовичић јавно бранити докторску дисертацију под насловом Факторска анализа и повезаност липидних, инфламаторних, срчаних и бубрежних биомаркера са Ц-реактивним протеином у категоризацији кардиоваскуларног ризика.

Јавна одбрана је заказана за уторак 27.08.2013. године у 11.00 часова у Свечаној сали Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  • Проф. др Нада Мајкић-Сингх, редовни професор у пензији, ментор, Универзитет у Београду -  Фармацеутски факултет
  • Проф. др Светлана Игњатовић, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  • Проф. др Зорана Васиљевић, редовни професор у пензији, Универзитет у Београду – Медицински факултет