Skenirani odgovori kandidata

Kandidati svoje odgovore mogu progledati u sledećem fajlu: Odgovori kandidata