Dr sc. Biljana Stojanović

Др сц. Биљана Стојановић

Zvanje: vanredni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za analitiku lekova
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: 
Telefon: +381 11 3951-386
Fax: +381 11 3972-840
Email: jancic.stojanovic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Biljana Stojanović (rođena Jančić) rođena je 11. 12. 1972 godine u Osečini gde je završila osnovnu školu. Valjevsku gimnaziju završila je 1991. godine i školske 1991/92. godine upisala Farmaceutski fakultet u Beogradu. Diplomirala je 1997. godine sa prosečnom ocenom 8,97. Magistarsku tezu odbranila je 2004. godine, a doktorsku disertaciju 2008. godine. Specijalistički rad iz Ispitivanja i kontrole lekova odbranila je 2008. godine. Godišnju nagradu Privredne komore grada Beograda za najbolje magistarske teze dobila je 2005. godine.

Od februara 2010. godine zaposlena je kao docent na Katedri za analitiku lekova gde učestvuje u izvođenju nastave na predmetima Farmaceutska analiza, Farmaceutska regulativa i kontrola lekova, Eksperimentalni dizajn u farmaceutskoj analizi i Sportska farmacija. Uključena u izvođenje teorijske nastave na specijalističkim akademskim studijama Puštanje leka u promet, na specijalističkim studijama za potrebe zdravstva Ispitivanje i kontrola lekova, na doktorskim studijama − modul Farmaceutska hemija, odnosno novoakreditovanom modulu doktorskih studija − modul Analitika lekova.

Koautor je udžbenika za praktičnu nastavu: Farmaceutska analiza,praktikum, Beograd, 2010.

Mentor jedne odbranjene doktorske disertacije, kao i mentor jedne prijavljene doktorske disertacije. Bila je član za odbranu dve doktorske disertacije i jednog magistarskog rada.

Član Saveza farmaceutskih udruženja Srbije i član Uredništva časopisa Arhiv za farmaciju.

Naučnoistraživačka delatnost zasniva se kreiranju novih i primeni postojećih metodologija koje se koriste u razvoju novih hromatografskih metoda za analizu lekova u različitim sistemima. Od 2005. do 2010. godine bila je saradnik na Projektu osnovnih istraživanja iz oblasti Hemije, broj 142077 a od 2010. godine saradnik je na Projektu osnovnih istraživanja iz oblasti Hemije, broj 172052.

Recenzent je velikog broja međunarodnih časopisa kao što su Chromatographia, Acta Chimica Slovenica, Acta Chromatographica, Journal of Serbian Chemical Society, Central European Journal of Chemistry, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis,Hemijska industrija, Talanta, Journal of Chromatography A, Journal of Separation Science, Analytical Leters, itd. Recenzent za ocenu dva Tehnička rešenja kategorije M85.

Po pozivu, bila je gostujući urednik časopisa Chromatographia za specijalni broj pod nazivom Chemometrcs in chromatography koji je izašao 2013. godine.

Do sada je publikovala 67 naučnih radova od kojih su 63 štampana u vodećim časopisima međunarodnog značaja i časopisima međunarodnog značaja dok su 4 štampana u domaćim časopima. Autor je 3 poglavlja u monografijama međunarodnog značaja. Učestvovala je sa dva usmena izlaganja na skupovima međunarodnog značaja i dva usmena izlaganja na skupovima nacionalnog značaja. Pored toga, ima 97 publikacija saopštenih na skupovima međunarodnog i nacionalnog značaja štampanih u celini i izvodu.

Istraživački interes: Analitika lekova

Nagrade:
2005. – Godišnja nagrada Privredne komore Beograda za najbolje magistarske teze.

Jezici: Engleski

  • Rakić, T., Stanimirović, Z., Denić, A., Marić, M., Jančić Stojanović, B., Medenica, M.: Comparison of interpolation polynomials with divided differences, interpolation polynomials with finite differences, and quadratic functions obtained by the least squares method in modeling of chromatographic responses. J. Chemometr. (2013) Accepted paper. (M21)
  • Jovanović, M., Jančić Stojanović, B.: Thorough investigation of the retention mechanisms and retention behavior of amides and sulfonamides on amino column in hydrophilic interaction liquid chromatography. J. Chromatogr. A 1301 (2013) 27–37. (M21)
  • Jančić Stojanović, B., Rakić, T., Malenović A. Robustness of Liquid Chromatography Method: How to Achieve it and How to Confirm it? In: Liquid Chromatography: Principles, Technology and Applications, Ed. Ramos, F. NOVA Science Publishers, 2013. (M13)
  • Jančić Stojanović, B.: Factorial–based design in liquid chromatography. Chromatographia, 76 (2013) 227–240. (M23)
  • Rakić, T., Jančić Stojanović, B., Malenović, A., Ivanović, D., Medenica, M.: Demasking large dummy effects approach in revealing important interactions in Plackett–Burman experimental design. J. Chemometr., 26 (2012) 518–525. (M21)
  • Jančić Stojanović, B., Rakić, T., Kostić, N., Vemić, A., Malenović, A., Ivanović, D., Medenica, M.: Advancement in optimization tactic achieved by newly developed chromatographic response function: application to LC separation of raloxifene and its impurities. Talanta, 85 (2011) 1453–1460. (M21)
  • Jančić Stojanović, B., Ivanović, D., Malenović, A., Medenica, M.: Artificial neural networks in analysis of indinavir and its degradation products retention. Talanta 78 (2009) 107–112. (M21)
  • Jančić, B., Medenica, M., Ivanović, D., Janković, S., Malenović, A.: Monitoring of fosinopril sodium impurities by liquid chromatography mass spectrometry including the neural networks in method evaluation. J. Chromatogr. A, 1189 (2008) 366–373. (M21)
  • Jančić, B., Ivanović, D., Medenica, M., Malenović, A., Marković, S.: Microemulsion liquid chromatographic method for characterisation of fosinopril sodium and fosinoprilat separation with chemometrical support. Anal. Bional. Chem. 383 (4) (2005) 687–694. (M21)
  • Medenica, M., Jančić, B., Ivanović, D., Malenović, A.: Experimental design in reversed–phase high–performance liquid chromatographic analysis of imatinib mesylate and its impurity. J. Chromatogr. A 1031 (2004) 243–248. (M21)