Mag.farm. Aleksandra Marković

MC

Zvanje: Saradnik u nastavi
Organizaciona jedinica: Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B306
Telefon: +381 11 3951-373
Fax: +381 11 3972-840
Email: amarkovic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Aleksandra Marković rođena je 1996. godine. Osnovnu i srednju školu završila je u Leskovcu. Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer magistar farmacije, upisala je školske 2015/16 i diplomirala 2020. godine sa prosečnom ocenom 9,32. Diplomski rad odbranila je na Katedri za farmakologiju (pod mentorstvom prof.dr Aleksandre Novaković) i stekla zvanje magistra farmacije. Nakon završenog fakulteta obavila je pripravnički staž i položila stručni ispit za farmaceute u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije 2021. godine.

Specijalističke akademske studije, modul Farmaceutska zdravstvena zaštita, upisala je školske 2021/22 godine. Od oktobra 2021. kao saradnik Katedre za farmakokinetiku i kliničku farmaciju učestvuje u pripremi i realizaciji praktične nastave iz predmeta Farmakokinetika i Klinička farmacija.

Jezici: engleski, nemački.