Radica Milićević

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Katedra za toksikologiju “akademik Danilo Soldatović”
Radno mesto: tehničar
Telefon: +381 11 3951-247; +381 11 3951-231
Email: toksikologijaff@pharmacy.bg.ac.rs