Petra Blagojević

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Katedra za medicinsku biohemiju
Radno mesto: Manipulativni radnik
Telefon: +381 11 3951-263
Email: