Dr sc. Bojana Vidović

Dipl. farm. Bojana Vidović

Zvanje: docent
Organizaciona jedinica: Katedra za bromatologiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B205
Telefon: +381 11 3951-395
Fax: +381 11 3972-840
Email: bojana@pharmacy.bg.ac.rs


Bojana Vidović je diplomirala 2005. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Student je doktorskih studija iz bromatologije.

Od aprila 2005.godine kao stručni saradnik u Institutu za bromatologiju učestvuje u realizaciji praktične nastave iz predmeta Bromatologija i Kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica. U februaru 2007.godine imenovana je u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Hemija hrane i dijetetskih proizvoda.

Istraživački interes: Hemija hrane i dijetetskih proizvoda; fiziološki, biohemijski, zdravstveni efekti sastojaka hrane; funkcionalne namirnice;interakcije sastojaka hrane, interakcije hrane i lekova.

Jezici: engleski