Dr sc. Ivan Jančić

Dipl. biol. Ivan Jančić

Zvanje: docent
Organizaciona jedinica: Katedra za mikrobiologiju i imunologiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: A005
Telefon: +381 11 3951-207
Fax: +381 11 3974-349
Email: ijancic@pharmacy.bg.ac.rsIvan Jančić je rođen 19.5.1979. u Požarevcu. Diplomirao 2005. godine na Biološkom fakultetu u Beogradu, na studijskoj grupi Molekularna biologija i fiziologija.

Pohađa doktorske akademske studije iz Farmakologije (modul Imunofarmakologija) na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu.

Zaposlen je na Farmaceutskom fakultetu od 2005. godine na Institutu za mikrobiologiju i imunologiju.

Ivan Jančić učestvuje u realizaciji praktične nastave diplomskih studija na predmetima Imunologija i Imunohemija.

Jezici: engleski, nemački