Kursevi

Kursevi se sastoje od predavanja i radionica koje se izvode sa manjim grupama učesnika. Centar za Kontinuiranu edukaciju Farmaceutskog fakulteta svim polaznicima izdaje sertifikate, kojima se potvrđuje učešće na kursu.

Detaljnija obaveštenja i prijavljivanje za sve kurseve:


Kurs kontinuirane edukacije: "Savremena terapija kancera sa aspekta molekularnih mehanizama dejstava"

Na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 22. juna 2019. godine u trajanju od 9:15 - 17:00 održaće se kurs kontinuirane edukacije prve kategorije "Savremena terapija kancera sa aspekta molekularnih mehanizama dejstava".

Ciljevi ovog kursa su: usvajanje znanja o aspektima molekularnih mehanizama dejstva, toksičnosti, selektivnosti, prevazilaženja rezistencije, farmakokinetike i bezbednosti postojećih lekova, kao i onih koji se uskoro mogu očekivati u kliničkoj praksi; sticanje znanja o novim antikancerskim lekovima koji deluju na tumorogenezu, angiogenezu i metastazu kancera, kao i lekovima koji deluju na epigenetskom i genetskom nivou; sticanje znanja o novim biološkim lekovima sa aspekta molekularnih mehanizama dejstva, farmakokinetičkih i toksičnih efekata; sticanje znanja o lekovima za lečenje specifičnih kancera (PARP inhibitori); sticanje znanja o lekovima koji se koriste pri transplantaciji matičnih ćelija hematopoeze.

Detaljan program kursa  sa imenima predavača i načinom prijavljivanja nalazi se u prilogu.


Kurs kontinuirane edukacije: „Validacija i verifikacija metoda“

Kurs kontinuirane edukacije: „Validacija i verifikacija metoda“ akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije u januaru 2018. g. (evidencioni broj kursa G18/18). Repriza kursa će se održati 02. marta 2019.g. na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, Vojvode Stepe 450, sa početkom u 9h. Kurs je kombinacija predavanja i praktičnih primera uz diskusiju.

Cilj programa ovog kursa kontinuirane edukacije je da polaznici kroz predavanja i vežbe steknu nova i unaprede već postojeća znanja o validaciji analitičkih metoda, mernoj nesigurnosti i sledljivosti rezultata ispitivanja. Program je osmišljen u svrhu osposobljavanja polaznika za samostalno izvođenje validacije analitičkih metoda.

Kurs je namenjen laboratorijskom osoblju koje je zaduženo za validaciju metoda, analitičarima koji su odgovorni za izvođenje metoda, osobama koje su odgovorne za pripremu laboratorije za akreditaciju, osobama koje su zadužene za ocenjivanje laboratorija (auditorima), osobama zaduženim za procenu merne nesigurnosti rezultata i svima ostalima koje zanima ova tema.   

Predavanja i radionice se održavaju u amfiteatru 2.

Detaljan program kursa  sa imenima predavača i načinom prijavljivanja nalazi se u prilogu.