Dr sc. Jasmina Ivanišević

Farmaceutski fakultet

Zvanje: asistent sa doktoratom
Organizaciona jedinica: Katedra za medicinsku biohemiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: 
Telefon: 
Fax: 
Email: jasminai@pharmacy.bg.ac.rs