Najbolji rezultati naučnoistraživačkog rada nastavnika i saradnika/istraživača Farmaceutskog fakulteta u periodu 01.10.2018 - 30.09.2019.

U periodu od 01.10.2018. do 30.09.2019. godine sa realizacijom su otpočeli projekti na nacionalnom ili međunarodnom nivou koji su doneli direktna materijalna sredstva Farmaceutskom fakultetu. Detaljnije informacije o tim projektima, uključujući i rukovodioce projekata ispred fakulteta možete videti ovde.

Takođe, nastavnici i saradnici/istraživači Farmaceutskog fakulteta su tokom prethodne školske godine ostvarili izvrsne istraživačke rezultatima kroz objavljivanje radova u časopisima izuzetnih vrednosti (kategorije M21a). Pregled objavljenih radova u časopisima kategorije M21a možete videti ovde.