Radna grupa za naučno-istraživačku delatnost i međunarodnu saradnju

II Okugli sto na Farmaceutskom fakultetu: Obuka za projektni poziv EC - H2020: MSCA-RICE, održana 10.maja 2019.

Prezentacija

Sastanak prodekana za nauku u Rektoratu Univerziteta u Beogradu održan 7.maja 2019: Otvorena nauka na Univerzitetu u Beogradu

Otvorena nauka

Otvorena nauka u praksi - Nacionalna platforma otvorene nauke

Okrugli sto održan 17.12.2018.

Prezentacija