Projekti

Projekti koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na kojima učestvuju zaposleni na Katedri: 

Broj projekta

Naziv projekta

Rukovodilac

Saradnici na

projektu (zaposleni na Katedri)

Nosilac projekta

 

175023

Bazična i kliničko-farmakološka istraživanja mehanizama dejstva i interakcija lekova u nervnom i kardiovaskularnom sistemu

Prof.dr Milica Prostran 

dr.sc Branislava Miljković

dr.sc Sandra Vezmar Kovačević

dr.sc Katarina Vučićević

dipl.farm. Bojana Golubović

dipl.farm. Marija Jovanović 

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije 

Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju sarađuje, već duži niz godina, sa sledećim ustanovama obzirom na komplementarnu naučno-istraživačku i stručnu orijentaciju:

- Katedra za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju, Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet

- Katedra za biofarmaciju i farmakokinetiku, Univerzitet u Ljubljani - Farmaceutski fakultet, Slovenija

- Klinika za neurologiju, Klinički centar Srbije

- Klinika za nefrologiju, Klinički centar Srbije

- Klinika za endokrinologiju, Klinički centar Srbije

- Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinički centar Srbije

- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, Beograd

- Institut za mentalno zdravlje, Beograd

- Agencija za lekove i medicinska sredstva, Beograd

- Kliničko bolnički centar „Dr Dragiša Mišović - Dedinje“

- Kliničko bolnički centar Bežanijska kosa