2017

JN br. 3-22/2017-2 Nabavka usluge štampanja

Postavljeno 13.12.2017

JN br. 3-21/2017-2 Nabavka usluge štampanja

Postavljeno 05.12.2017

JN br. 3-20/2017-2 Nabavka usluge mobilne telefonije

Postavljeno 05.12.2017

JN br. 3-19/2017-2 Potrošni laboratorijski materijali

Postavljeno 28.11.2017

JN br. 3-18/2017-2 Hemikalije

Postavljeno 21.10.2017

JN br. 3-17/2017-2 Adaptacija komunikacije na fasadnom zidu

Postavljeno 13.10.2017

JN br. 3-16/2017-2 Nabavka usluge posredovanja pri kupovini avio i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja

Postavljeno 23.08.2017

JN br. 3-15/2017-2 Održavanje informacionog sistema FIS-FIMES

Postavljeno 14.08.2017

JN br. 3-14/2017-2 Usluga odvoženja i zbrinjavanja hemijskog otpada

Postavljeno 24.06.2017

JN br. 3-13/2017-2 Nameštaj

Postavljeno 19.6.2017

JN br. 3-12/2017-2 Adaptacija prostorija na katedrama fakulteta

Postavljeno 13.6.2017

JN br. 3-11/2017-2 Hemikalije

Postavljeno 9.6.2017

JN br. 3-10/2017-2 Rezervni delovi za laboratorijske aparate

Postavljeno 23.5.2017

JN br. 3-9/2017-2 Industrijski gasovi

Postavljeno 23.5.2017

JN br. 3-8/2017-2 Vatrootporni orman

Postavljeno 7.5.2017

JN br. 3-7/2017-2 Štamparske usluge

Postavljeno 20.04.2017

JN br. 3-6/2017-2 Električna energija

Postavljeno 13.04.2017

JN br. 3-5/2017-2 Laboratorijska oprema-HPLC

Postavljeno 08.04.2017.

JN br. 3-4/2017-2 Računarska oprema

Postavljeno 29.03.2017.

JN br. 3-3/2017-2 Licence za korišenje softvera

Postavljeno 11.03.2017.

JN br. 3-1/2017-2 Štamparske usluge

Postavljeno 17.02.2017.

JN br. 3-2/2017-2 Adaptacija pomoćnih prostorija Centralne laboratorije

Postavljeno 20.1.2017.