2016

JN br. 3-22/2016-2 Usluga mobilne telefonije

Postavljeno 15.12.2016.

JN br. 3-21/2016-2 Laboratorijska oprema

Postavljeno 9.12.2016.

JN br. 3-20/2016-2 Potrošni laboratorijski materijali

Postavljeno 7.12.2016.

JN br. 3-19/2016-2 Laboratorijska oprema

Postavljeno 17.11.2016.

JN br. 3-18/2016-2 Investiciono održavanje

Postavljeno 9.11.2016.

JN br. 3-17/2016-2 Adaptacija laboratorije za mikrobiološka ispitivanja lekova i medicinskih sredstava

Postavljeno 9.11.2016.

JN br. 3-16/2016-2 Hemikalije

Postavljeno 7.11.2016.

JN br.3/15/2016-2 Hidroizolacija

Postavljeno 28.9.2016.

JN br. 3-14/2016-2 "Nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja"

Postavljeno 9.8.2016.

JN br. 3-13/2016-2 "Usluge održavanja informacionog sistema"

Postavljeno 3.8.2016.

JN br. 3-12/2016-2 "Hemikalije za nauku"

Postavljeno 24.6.2016.

JN br. 3-11/2016-2 "Štampanje nastavne literature"

Postavljeno 21.6.2016.

JN br. 3-10/2016-2 "Nabavka usluge fiksne telefonije"

Postavljeno 10.6.2016.

JN br. 3-9/2016-2 "Adaptacija laboratorije za mikrobiološka ispitivanja lekova i medicinaksih sredstava"

Postavljeno 9.6.2016.

JN br. 3-8/2016-2 "Električna energija"

Postavljeno 14.04.2016.

JN br. 3-7/2016-2 "Kancelarijski materijali"

Postavljeno 12.04.2016.

JN br. 3-6/2016-2 Adaptacija laboratorije za mikrobiološka ispitivanja lekova i medicinskih sredstava

Postavljeno 21.03.2016.

JN 3-5/2016-2 Licence za korišćenje softvera

Postavljeno 15.3.2016.

JN br. 3-4/2016-2 Nabavka laboratorijske opreme

Postavljeno 03.02.2016.

JN br. 3-3/2016-2 Usluge štampanja

Postavljeno 25.01.2016.

JN br. 3-2/2016-2 Potrošni laboratorijski materijali za nastavu

Postavljeno 25.01.2016.

JN br. 3-1/2016-2 Usluge štampanja

Postavljeno 04.01.2016.