Doktorske disertacije na uvid javnosti

Na osnovu člana 22. Pravilnika o doktorskim akademskim studijama Univerziteta u Beogradu – Farmaceutskog fakulteta, stavljaju se na uvid javnosti izveštaji sa mišljenjem Komisije za ocenu i odbranu završene doktorske disertacije i doktorske disertacije kandidata:

  • mag.farmacije-med.biohemije MILENE ANĐELKOVIĆ
  • mag.farmacije-med.biohemije MARIJE SARIĆ MATUTINOVIĆ
  • dipl.farmacije-med.biohemije MILjAN SAVKOVIĆ
  • mag.farmacije JANKA IGNjATOVIĆA

Izveštaj sa dokumentacijom o završenoj doktorskoj disertaciji se stavlja na uvid sa rokom za razmatranje od 30 dana i sva zainteresovana lica ih mogu  pogledati svakog radnog dana u prostorijama Odseka za nastavu i studentska pitanja Fakulteta, Vojvode Stepe 450, u vremenu od 9 – 14,30 časova.

Beograd, 23.06.2022. godine