Konačna rang lista

Konačnu rang listu kandidata za upis u I godinu integrisannih akademskih studija školske 2016/2017. godine pogledajte u sledećem dokumentu: Konačna rang lista