Drugi upisni rok u prvu godinu integrisanih akademskih studija za školsku 2015/16. godinu

Spisak prijavljenih kandidata na studijski program Farmacija na engleskom jeziku sa bodovima iz srednje škole u drugom upisnom roku

Rang lista prijavljenih kandidata na studijski program Farmacija na engleskom jeziku u drugom upisnom roku