Doktorske disertacije na uvid

Objavljeno 11.07.2013. u 11:16

Na osnovu člana 22. Pravilnika o doktorskim akademskim studijama Univerziteta u Beogradu – Farmaceutskog fakulteta, stavljaju se na uvid javnosti izveštaji sa mišljenjem Komisije za ocenu i odbranu završenih doktorskih disertacija kandidata:

  • Aleksić Ivana
  • Bigović Dubravka
  • Odalović Marina
  • Milić Marija
  • Joksimović Srđan

Izveštaji sa dokumentacijom o završenoj doktorskoj disertaciji se stavljaju na uvid sa rokom za razmatranje od 30 dana i sva zainteresovana lica ih mogu pogledati svakog radnog dana u prostorijama Odseka za nastavu i studentska pitanja Fakulteta, Vojvode Stepe 450, u vremenu 9:00-14:30 h.