Doktorske disertacije na uvid

Na osnovu člana 24. Pravilnika o doktorskim akademskim studijama Univerziteta u Beogradu – Farmaceutskog fakulteta, stavljaju se na uvid javnosti izveštaji sa mišljenjem Komisije za ocenu i odbranu završenih doktorskih disertacija kandidata:

-          Dipl. farmaceut – medicinskog biohemičara Daniele Ardalić

-          Dipl. farmaceuta Milice Lukić

-          Dipl. farmaceuta Mirjane Marčetić

-          Dipl. molekularnog biologa i fiziologa Jančić Ivana

-          Dipl. hemičara Dodevska Margarite

-          Mr sci. Bufan Biljane

Izveštaji sa dokumentacijom o završenoj doktorskoj disertaciji se stavljaju na uvid sa rokom za razmatranje od 30 dana i sva zainteresovana lica ih mogu pogledati svakog radnog dana u prostorijama Odseka za nastavu i studentska pitanja Fakulteta, Vojvode Stepe 450, u vremenu od 9 – 14 časova.