Odbrana doktorske disertacije (Jelena Janać)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će dipl. farmaceut-med. biohemičar Jelena Janać javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Ispitivanje kvalitativnih i kvantitativnih karakteristika lipoproteina visoke gustine i njihove povezanosti sa markerima dislipidemije i metaboličkog sindroma“

Javna odbrana je zakazana za utorak, 28.09.2021. godine u 10.00 časova u Svečanoj sali Univerziteta u Beogradu-Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Zorana Jelić-Ivanović, profesor emeritus, mentor, predsednik Komisije, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet 
  2. Prof. dr Vesna Dimitrijević-Srećković, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu-Medicinski fakultet
  3. Prof. dr Aleksandra Zeljković, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet