Meetup "Inovacije u zdravstvenom sektoru"

Više informacija o događaju možete pronaći na prezentaciji organizatora:

https://www.incentar.org/inovacije-u-zdravstvenom-sektoru/