Odbrana doktorske disertacije (Bojan Batinić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat Bojan Batinić, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

„Uticaj modulacije GABAA receptora koji sadrže α5 podjedinicu na promene ponašanja pacova prenatalno izloženih dejstvu lipopolisaharida“

Javna odbrana je zakazana za četvrtak 28.09.2017. godine u 14 časova u amfiteatru br. 2, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1.       Prof.dr Miroslav Savić, redovni profesor, mentor, predsednik komisije, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2.       Prof.dr Nenad Ugrešić, redovni profesor u penziji, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3.       Dr Dubravko Bokonjić, redovni profesor u penziji, Univerzitet odbrane u Beogradu – Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije
  4.       Prof.dr Bosiljka Plećaš, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet