Odbrana doktorske disertacije (Dušanka Stanić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će dipl. farmaceut Dušanka Stanić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

"Uticaj oksitocina na aktivnost osovine hipotalamus-hipofiza-nadbubreg i ponašanje pacova"

Javna odbrana je zakazana za četvrtak, 31.08.2017. godine u 10.00 časova u Amfiteatru br. 2 Univerziteta u Beogradu-Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr Vesna Pešić, vanredni profesor, mentor, predsednik Komisije, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet 

2. Prof. dr Bosiljka Plećaš-Solarović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

3. Prof. dr David Gurwitz, redovni profesor, Univerzitet u Tel-Avivu – Sackler Medicinski fakultet, Tel-Aviv, Izrael