Odbrana doktorske disertacije (Miralem Smajić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat, magistar farmacije, Miralem Smajić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Određivanje strukture farmakofore antagonista angiotenzinskih AT1 receptora i hemometrijski pristup optimizaciji HPLC metode za određivanje losartana, valsartana i irbesartana“

Javna odbrana je zakazana za četvrtak, 22.09.2016. godine u 11.00 časova u Svečanoj sali Univerziteta u Beogradu-Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Zorica Vujić, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Doc. dr Katarina Nikolić, docent, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Prof. dr Lejla Begić, redovni profesor, Univerzitet u Tuzli – Farmaceutski fakultet